Fritidspas

Fanø Kommune tilbyder økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter.

I Fanø Kommune ønsker vi at bidrage til at alle børn og unge trives.

Et fritidspas giver børn og unge mulighed for at få et aktivt og meningsfyldt fritidsliv.

Et fritidspas kan udgøre et kontingent til en fritidsaktivitet eller et tilskud til køb af udstyr eller transport.

Endeligt kan fripasset udgøre en såkaldt følgeven. En følgeven kan hjælpe barnet i gang med en ny fritidsaktivitet (følge til og fra, eller bidrage med hjælp og støtte undervejs).

Tildeling af fripas sker efter en individuel vurdering af barnets behov.

Fritidspasset kan benyttes i alle etablerede fritidstilbud.  Gå til

og ansøg selv. Eller få hjælp af kassereren – fanoe.gymnastik.idraet@gmail.com link på forsiden