Generelle Oplysninger

  • Sæsonens aktiviteter starter i uge 37 med mindre andet er nævnt i programmet og slutter gerne omkring uge 17 – 19
  • Børn under 18 år der deltager på flere hold, betaler kun halvt kontingent på det billigste hold
  • Holdene er aflyst i følgende uger: uge 42 (efterårsferie), uge 51 og 52 (jul & nytår) og uge 7 (vinterferie)
  • Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
  • Yderligere information om foreningens aktiviteter: Nanna Jancyardóttir fanogym@gmail.com eller kuvertlink til kasserer øverst på siden.
  • Kontingentet er bindende og betales normalt ikke tilbage. Du må komme på holdet 2 til 3 gange og prøve det af inden du betaler. Skulle det alligevel ske at du har betalt (uden at du har prøvet holdet af først) og bliver forhindret i at komme betales kontingentet tilbage minus et administrertingsgebyr på 10% af beløbet.
  • Vi giver ikke søskende rabat
  • Betaling kan ske til reg. nr.: 9684, konto nr.: 144142 (husk navn el. faktura nr.) og Mobilepay 75347
  • Er du økonomisk udfordret kan du søge fritidspas hos Fanø Kommune, se mere her: