2023/2024

Generalforsamlingen d. 11. marts 2024

Af: Nanna Jancyardóttir

Året 2023 har været et år med fokus på at fastholde alle de gode hold og aktiviteter vi har vi vores skønne forening, uden at miste fokus på at tale om fremtid og udvikling.

Vi er stolte af vores Fanø Gymnastik & idrætsforening – bestyrelse, trænere,
medlemmer og frivillige i øvrigt som sammen skaber oplevelser for store og små
på hele Fanø.
Det forgangne år har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 trænermøder.
På bestyrelsesmøderne har vi arbejdet systematisk med at behandle stort og småt,
vi har sammen fundet løsninger og fået opgaverne løst.

På det første trænermøde i august delte vi en træner folder ud til alle, med datoer,
nyttig info og praktiske oplysninger. En repræsentant fra DGI deltog og det var muligt at blive tilmeldt kurser mv.
Trænermøderne er virkelig en positiv oplevelse med stor tilslutning og vi har et par hyggelige timer med fællesspisning.
Vi opfordrer alle vores trænere til at deltage på kurser og ser en stor værdi i at
uddanne vores trænere således, at de bliver klædt på til opgaven og løbende
udvikler deres kompetencer.
Vi har også afholdt kurser lokalt, herunder i førstehjælp, og det er et tilbud vi
løbende vil give til alle vores trænere.
Der er afholdt 2 Legedage i skolehallen med stor succes. Både unge og ældre
trænere på flere børnehold var med til at gøre dagen sjov og god for alle de fremmødte.


Vi har igen i år været med på både pige- og drenge gymnastiklejr og vil gerne sige tusind tak til trænere og forældre, som vælger at bruge deres weekend på at tage af sted med
gymnasterne.

Vi har haft en stigning i antallet af deltagere på vores børnehold, og har fastholdt
antal voksne deltagere på holdene, så vores medlemstal er stabilt.
Vores aktiviteter er mangfoldige og inkluderer alt fra gymnastik og fitness til basketball, bordtennis og pickleball + selvfølgelig vores store judoafdeling.
Vi regner med at vi i næste sæson også kan tilbyde et yogahold .
Vi har i år været repræsenteret ved flere begivenheder på Fanø, herunder
Frivillighedsdagen og Kvindernes Kampdag.
Vi er stolte af alle vores frivillige og taknemlige for, at en af årets ildsjæle blev Åse
Kiesby, som fik prisen for årelangt arbejde på det sociale og humanitære område.
Judo fejrer sin 5-års fødselsdag den 20. maj 2024.
Med mere end 80 træninger om året kan judoklubben stadig bryste sig af, at vi
har to medlemmer som aldrig har misset en eneste træning.

Sæsonen 2023/24 i judoafd. har budt på den traditionelle sommerlejr i uge 31, som med stor tak blev sponsoreret af Fanø Kranservice og Fanø Kommune.
Der blev i slutningen af august afholdt klubmesterskab og sæsonafslutning, hvor der
blev kåret klubmestre, talenter, fightere og mange vandt pokaler og medaljer.
Judo afdelingens damehold på 6 seje kvinder er alle blevet gradueret med orange bælte. Der er
også startet nogle få mænd op som træner om onsdagen fra 17 til 18:15.
Cheftræner Chris er ved at indhente sponsorater til renovering af Dojoen. Et
ønske om nyt loft er en udgift på ca. 356.000 kr. Norlys har givet 100.000 kr.og
klubben deltog i gade rengøring i Fanø Sommercup ugen, og tjente her 6.000 kr.
FGI har netop modtaget 40.000 kr fra Fanø Vesterland, ligesom Judo afdelingen
har modtaget det samme beløb.

I FGI er vi stolte af og taknemlige for den store opbakning vi har og får af vores
lokalsamfund og vi er glade for den store medlemstilslutning.
Vi vil gerne takke vores sponsorer for deres støtte og bidrag til vores fællesskab
og forening.
Vi ser frem til et spændende nyt år med endnu flere aktiviteter, fællesskab og sportslig succes i Fanø Gymnastik & Idræt.
Der skal lyde en stor tak til alle frivillige trænere, hjælpetrænere og bestyrelsen,
som gør en kæmpe indsats gennem sæsonen.
Tak for sæson 2023-24. Vi håber vi ses til FGI´s årlige opvisning 20. april kl. 14.
De bedste hilsner
FGI – Fanø Gymnastik & Idræt

Nanna Jancyardóttir – Forkvinde

Bestyrelsen i Fanø Gymnastik & Idræt 2023-24:
Forkvinde: Nanna Jancyardóttir
Næstforkvinde: Lena Breinholt Moeskjær
Kasserer: Vibeke Olsen
Sekretær: Christine Juul Thomsen
Bestyrelsesmedlem/Judoansvarlig: Chris Gade
Bestyrelsesmedlem/Basket ansvarlig: Ali Samanci (genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Jørgensen

  1. Suppleant: Flemming Reinholdt (genopstiller ikke)
  2. Suppleant: Helle Nørby
    Revisor: Else Marie Olldag
    www.fanogymogidraet.dk 3