2021/2022

Generalforsamlingen d. 16-03-2022

Af Nanna Jancyrdóttir

“Fanø Gymnastik & Idræt har fulgt alle de retningslinjer som vi har fået
fra DGI, DJU og DIF i forbindelse med nedlukningen af Danmark.”
Nogenlunde sådan indledte vores tidligere formand Birte Andersen sin
beretning sidste år.
Jeg kunne indlede lidt på samme vis i år, men heldigvis gik det ikke så
galt. I sommerferien var vi spændte på, om vi kunne komme i gang
med den nye sæson og heldigvis kunne vi gå i gang næsten som
normalt, med lidt ekstra fokus på hygiejne, afstand osv.
På første trænermøde i august delte vi en trænerfolder ud til alle
trænere, med datoer, nyttig info og praktiske oplysninger. Et nyt tiltag,
som har været et stykke tid undervejs, men som vi gerne vil gøre til en
tilbagevendende begivenhed.
Som noget nyt ville vi i stedet for julehygge, afholde nytårskur, som
desværre blev aflyst grundet Corona. Vi glæder os til at kunne invitere
til forsinket nytårskur, som er slået sammen med træner møde den 11.
maj. Her får vi mulighed for at uddele ”vaske penge” og have nogle
hyggelige timer sammen med bestyrelse og trænere.
Det bliver godt at få mulighed for at takke alle, som på trods af
nedlukninger og restriktioner, har kæmpet for at holde ”hjulene” i gang.
Trænerne har været kreative og positive, på trods af aflysninger,
opdeling i små hold, udendørs træning osv. osv. Tusind tak for det.
Vi startede sæsonen med deltagelse i ”stafet for livet” hvor Judo holdet
kæmpede, imens en masse glade mennesker gik stafet. Vi var med til
at samle ind til et godt formål, fik motion og kunne gøre opmærksom på
vores forening – FGI – så det var en ren ”win-win situation”.
For Judo blev 2021 et markant år.
I juni-måned modtog judoafdelingen den fornemme pris ÅRETS JUDO
KLUB I DANMARK. Denne pris blev givet af Dansk Judo Forbund. Det
kan vi være meget stolte af, da vi først startede op 20. maj 2019.
Trænerteamet har gjort et stort arbejde for holdet og har søgt
sponsorstøtte fra mange forskellige sponsorer, således at vi nu har
spritnye måtter som dækker gulvet i Dojoens 187 kvm.
Derudover er mange aktiviteter og udstyr også blevet sponsoreret.
Tak til DIF/DGI, Fanø sparekasse, Nordlys Vækstpulje. Nordea Fonden,
Nybolig Fanø, Fanø Brugsforening, DANIBO, Fanø Kran Service, Fanø
Total Haveservice og Fanø Vesterland. Tak for opbakningen.
Judo minisommerlejr er blevet en tradition i uge 31 hvor frivillige
forældre og bedsteforældre står for forplejningen, stor tak for det.

På trods af nedlukninger nåede Judo afdelingen at sende 7 kæmpere til
DANMARKS MESTERSKABER og kom hjem med 2 bronzemedaljer, 2
sølvmedaljer og 3 danmarksmestre. Kæmpe tillykke
I løbet af 2021 er der ved skolehallen anlagt en flot Outdoor
Naturtræningsbane, som Folkeoplysningsforbundet og FGI i fællesskab
har støttet, med Helle Nørby som engageret og kompetent tovholder.
Der er kommet et fantastisk flot resultat, hvor vi nu har en udendørs
træningsbane, til glæde for alle på Fanø.
Der er kommet flere fornyelser til.
FGI har indkøbt 2 nye bordtennis borde med tilbehør, og med lidt støtte
fra DGI. Det velfungerende bordtennishold (på 10 herrer), har nu alt
hvad de skal bruge, når de spiller hver mandag formiddag.
Vi har ifm. SuperBrugsen 150-års jubilæum, været medarrangør på en
Lege dag i Fanø hallen, som blev en bragende succes. Både unge og
ældre trænere på flere børnehold, var med til at gøre dagen sjov og god
for alle de fremmødte.
Vil ville gerne have arrangeret nogle flere lege dage, men ak Corona
kom i vejen, så vi prøver igen næste sæson.
På det store tirsdagshold har trænerne lagt frivillige kræfter i at hjælpe
til ved Brugsens jubilæum, som derfor nu sponsorerer kaffe og
rundstykker, som jo hører sig til efter hver træning.
Rigtig godt klaret af trænerteamet.
Sensommeren 2021 fik vi en henvendelse fra Morten Stendevad
(tovholder) og Ali Samanci (træner), som gerne ville opstarte et
basketballhold på Fanø, men de manglede en forening.
Vi syntes det var en spændende ide og kastede os ud i det, for at se om
der var interesse hos børn og unge på Fanø.
Holdet er nu godt i gang og træner i Skolehallen hver tirsdag og der
kommer flere medlemmer til. Vi glæder os at følge holdet fremover.
Vi er igen i år med på gymnastik pigelejr og drengelejr og jeg vil gerne
sige tak til de fantastiske trænere og forældre, som vælger at bruge
deres weekend på at tage af sted med gymnasterne.
FGI ́s årlige opvisning er planlagt til 30. april kl. 14 og vi ser frem til en
festlig dag, som i nogen grad vil bære præg af, at holdene ikke har haft
samme tid og mulighed for forberedelse pga. Corona og vi har derfor
valgt at i år er der gratis adgang til opvisningen for alle.

FGI er nu en forening med flere idrætsgrene herunder gymnastik,
bordtennis, judo og basketball, floorball og pickleball, Cross gym mm.
Vi har derfor i bestyrelsen et ønske om én farve og ét fælles logo, der
knytter os sammen. Vores nuværende FGI-logo er vi meget glade for,
men måske det ikke helt symboliserer, at vi nu udover at være en
gymnastikforening, også er en forening med flere forskellige former for
idræt.
Vi ønsker at samle os med et logo og en forenings farve.
Vi har i bestyrelsen peget på, at vi holder FGI i den smukke koboltblå
farve, der minder os om havet og himlen der omgiver os.
Vi planlægger at der næste sæson er nyt tøj til alle trænere og har
ansøgt SuperBrugsen og Ok om et sponsorat i den forbindelse, vi håber
på et positivt resultat.
Medlemstallet i FGI er faldet en smule fra 319 til 308 medlemmer, som
alligevel må siges at være positivt, efter 2 år med Corona nedlukninger.
Vores regnskab ser godt ud og vi har et lille overskud, tak til vores
dygtige kasserer.
Vi håber på og glæder os til et år, hvor vi igen kan fokusere på fælles
skabet og glæden ved at deltage på alle vores hold.
Der skal lyde en stor tak til alle trænere, hjælpetrænere, frivillige og
bestyrelsen, som gør en kæmpe indsats gennem sæsonen, uden jer
ingen FGI Fanø gymnastik & idræt. Tak for sæson 2021-2022.

Med Sportslige Hilsner
FGI – Fanø Gymnastik & Idræt
Nanna Jancyardóttir – Formand