2022/2023

Generalforsamlingen d. 30-03-2023

Af Nanna S. Jancyardóttir

Året 2022 har været et begivenhedsrigt år i verdenshistorien.
“Det er en kold tid vi lever i” sang Kim Larsen tilbage i firserne.
Hvad mon han ville kalde de år vi er igang med nu.
Krig i Ukraine, jordskælv i Tyrkiet, kinesiske balloner på afveje, klima, PFOS samt
ikke at forglemme striden i Danmark om bededag.
Men heldigvis har vi vores fredelige Fanø Gymnastik & idrætsforening, med
bestyrelse, trænere og skønne medlemmer, som sammen skaber oplevelser for
store og små.
Lidt om aktiviteterne i det forgangne år.
Vi har afholdt 9 møder i bestyrelsen, hvoraf nogle har været på video – det er den
nye verden, som vi lærte at bruge under Corona, men Corona har heldigvis slet
ikke været en del af denne sæson.
Bestyrelsen med flere har holdt en “visionsdag”, med stort engagement, hvor vi
kom godt omkring mange emner. Vi talte også om mulighederne for øget samarbejde med de andre foreninger og er i god dialog med fodboldklubben ift. muligheder for samarbejde, således at den daglige drift, men også udvikling af foreningerne, kan styrkes ved at løfte i flok. Den gode dialog fortsætter i den nye sæson, hvor vi sammen kan finde muligheder og nye tiltag.
På det første trænermøde i august delte vi en træner folder ud til alle, med datoer,
nyttig info og praktiske oplysninger. DGI deltog også på mødet og vi introducerede
trænerne til ny metode ift. motivation af deltagerne De 4 Go!-principper.

kilde: DGI
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/foreningens-medlemmer/medlemmern
es-trivsel-og-gode-faellesskaber/go-faa-flere-medlemmer-i-foreningen

Sæsonens sidste trænermøde afholdes den 10. maj 2023 kl 18.15.
Vi skal spise og hygge og uddele “vaskepenge”. Det bliver som altid et par gode timer.
I november blev der afholdt åbent-hus for alle interesserede, med gratis adgang
og med muligheden for at prøve mange af vores hold, for store og små.
En rigtig god dag, som kunne rumme endnu flere deltagere. Det kan være det
bliver en anden god gang og måske i samarbejde med flere foreninger.
Det vil tiden vise.
Der er afholdt 3 Legedage i skolehallen med stor succes. Både unge og ældre
trænere på flere børnehold, var med til at gøre dagen sjov og god for alle de
fremmødte.
Seniorholdet om tirsdagen har stor opbakning og de frivillige trænere, der altid
sørger for den gode træning og ikke mindst at der er kaffe og rundstykker efter
træningen, gør den til et tilløbsstykke.
Trænerne har sidste år været frivillige ved Brugsens jubilæum, som sponsorer
kaffe og rundstykker. Rigtig godt klaret af trænerteamet.
Vi har igen i år været med på gymnastiklejr og jeg vil gerne sige tusind tak til de
fantastiske trænere og forældre, som vælger at bruge deres weekend på at tage af
sted med gymnasterne.
Kæmpe tak til alle ungdomstrænere, for at gøre et stort arbejde, og når man
besøger holdene, kan man kun blive stolt over alle de dygtige unge mennesker vi
har i vores forening.
Bordtennis har stadig et stabilt fremmøde og Pickleball er begyndt at vokse i
deltagerantal, efter at de har flyttet træningstidspunkt og nu kan bruge hele hallen.
Cross gym er flyttet over i Fanø hallen og træningen går forrygende, med nye
medlemmer på holdet.
Zumba og Funktionel træning og floorball har også trænet hele sæsonen og
er fortsat i gang. Der er god tilslutning, men der er altid plads til endnu flere.
Basket
Det går faktisk glimrende på basketholdet. De har været til tredje turnering med
U13, hvor de mødte stærke hold og tabte knebent i alle tre kampe. Fik stor ros fra
de andre hold trænere.
Generelt er der rigtig fin opbakning og cirka 15-18 til hver træning.
Basket Trænerne prøver at gøre 3. klasse klar til at kunne spille kampe fra efter
sommerferien, da de stadig mangler lidt endnu. Det bliver spændende at følge.

Judo:
Judo har 4 års fødselsdag den 20. maj 2023.
Året har budt på den traditionelle sommerlejr i uge 31 i 2022, som med stor tak
blev sponsoreret af Fanø Kranservice og Flexbyg Fanø og forplejningen blev
varetaget af forældre til deltagerne. Det var en dejlig uge, som blev afsluttet med
graduering og udlevering af sommerlejr T-shirt.
Der blev i slutningen af august afholdt klubmester og sæsonafslutning, hvor der
blev kåret klubmestre, talenter og fightere og alle kunne bryste sig med pokaler og
medaljer.
Der var også deltagelse til DM på Sjælland i efteråret 2022. Letkøb/Burgerboys
sponsorerede med mad til turen.
Trænerne er endelig kommet på de trænerkursus, som Corona tidligere havde
været årsag til aflysninger. Judo afdelingen har pt. 3 trænere med trænerlicens C
og vi forventer, at vi inden udgangen af 2023 har et trænerteam på 1 med
trænerlicens C og 3 med trænerlicens B. Vi har en gradueringsberettiget i klubben
og han er også i forbindelse med DM i efteråret 2022 blevet uddannet og udnævnt
til dommer med C-licens.
Judo afdelingens damehold er alle 7 blevet gradueret med gult bælte.
Der blev i januar-måned investeret i 2 luft til luft varmepumper til dojoen, hvilket
har givet et godt indeklima til vores træninger. Dette har også givet en stor
besparelse på Elregningen til Fanø Kommune, som er ved at udarbejde en ny 4
års lejekontrakt af dojoen, som dog lader vente på sig.
Fanø ́s skole har henover efteråret og foråret haft alle klassetrinene fra 6. klasse
og op til træning hos Judo Afdelingen, og alle klassetrin har haft 4 lektioner.
Trænerteamet har stillet sig til rådighed i dagtimerne, hvilket er utroligt flot.
Der vil igen op til sommerferien være 2-4 formiddage, hvor de skolesøgende
Børnehavebørn kan deltage i judo-lege i dojoen. Dette har vist sig, at flere af de
skolesøgende så starter op til Judo umiddelbart efter skolestart.
Trænertøj
Superbrugsen Fanø har givet os et flot sponsorat, så der kunne indkøbes nyt tøj til
alle trænere i FGI´s smukke blå farve, der minder os om havet og himlen, der
omgiver os.
Medlemstallet i FGI er 326, så vi nærmer os medlemstallet fra før Corona, hvilket
er meget positivt. Vores regnskab ser godt ud og vi har et flot overskud, tak til
vores dygtige kasserer.
Vi håber på og glæder os til et år, hvor vi igen kan fokusere på fællesskabet.
Der skal lyde en stor tak til alle trænere, hjælpetrænere, frivillige og bestyrelsen,
som gør en kæmpe indsats gennem sæsonen, Tak for sæson 2022- 23. og håber
vi ses til FGI´s årlige opvisning 29. april kl. 14.
De bedste hilsner
FGI – Fanø Gymnastik & Idræt
Nanna Jancyardóttir – Forkvinde