Generelle Oplysninger

  • Sæsonens aktiviteter starter i uge 37 med mindre andet er nævnt i programmet
  • Børn under 18 år der deltager på flere hold, betaler kun halvt kontingent på det billigste
  • Holdene er aflyst i følgende uger: uge 42: efterårsferien, uge 52 og 53: jul & nytår og uge 7: vinterferie
  • Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
  • Yderligere information om foreningens aktiviteter: Nanna Jancyardóttir. fanogym@gmail.com
  • Kontingentet er bindende og betales ikke tilbage. Du må komme på holdet 2 til 3 gange og prøve det af inden du betaler
  • Vi giver desværre ikke søskende rabat